stralingsmeting

Duur en kosten meting
De duur en kosten voor particulieren en bedrijven of instellingen verschillen. Onderstaande prijzen gelden voor metingen hoogfrequent (zendmasten, DECT telefoons, babyfoons, WiFi routers, straalzenders) en laagfrequente magnetische wisselvelden (hoogspanningsmasten, trafohuisjes, losse trafo's, ondergrondse leidingen) bij particulieren (voor bedrijven, zie hieronder):

Quick scan meting
Tijdens dit uur worden de meetwaarden vastgesteld, volgt een mondelinge toelichting van deze waarden en wordt een meettabel ingevuld. Tevens wordt mondeling aangegeven hoe de stralingsbelasting kan worden teruggebracht en worden adressen genoemd, waar efficiente stralingswerende artikelen verkrijgbaar zijn.

Er kan gekozen worden voor een meting hoogfrequent- en of laagfrequent.

Prijs meting hoogfrequent: € 145,- incl. BTW. Mocht er ook laagfequent dienen te worden gemeten, dan komt hier € 98,- bij.

Reisuren: € 50,45 per uur incl. BTW vanaf de gemeente Utrecht
Reiskosten per kilometer: € 0.35 incl. BTW vanaf de gemeente Utrecht

Standaardmeting
De standaardmeting kost meer tijd en wordt vergezeld van een volledige rapportage. Voor deze meting - inclusief voorbereiding - wordt 3 uur in rekening gebracht.

Het voordeel hiervan is, dat het rapport kan worden gebruikt bij een geschil met een overheid of organisatie, waarbij concrete meetwaarden moeten vastgelegd en onderbouwd.

Prijs standaardmeting: € 295,- incl. BTW. Deze prijs geldt voor zowel een meting hoogfrequent als laagfrequent.

Reisuren: € 53,45 per uur incl. BTW vanaf gemeente Utrecht
Reiskosten per kilometer: € 0.35 incl. BTW vanaf gemeente Utrecht

Optie meting vuile electriciteit (zie tab uitvoering meting)
Voor de optie meting vuile electriciteit inclusief rapportage wordt 1 uur in rekening gebracht.

Prijs meting: € 95,- incl. BTW. Hierbij is inbegrepen een mondelinge toelichting van de hoogte van de waarden tijdens de meting, en een plan van aanpak in de rapportage.

Kosten meting bedrijven, scholen, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen
Een meting bij een bedrijf/instelling kan langer duren, afhankeijk van het aantal meetpunten en het soort inspectie. Gaat het bijvoorbeeld om een werkplekinspectie. De prijzen worden - in overleg - van te voren bepaald en in een contract vastgelegd.

Meetservice
Na een half jaar komt de meetspecialist nog eens langs voor de volgende werkzaamheden

- Vragen beantwoorden en het meetrapport nog eens uitleggen.
- Het bekijken of maatregelen uit het plan van aanpak goed zijn uitgevoerd.
- Een tweede meting, om te kijken of de afscherming op basis van dit plan voldoende is.

Op basis hiervan, kunnen aanvullende maatregelen worden genomen.

Deze dienst word aangeboden voor particulieren € 147 euro, voor bedrijven € 295,- inclusief BTW, exclusief reiskosten.

Betalingswijze particulieren:

Betalingen kunnen alleen contant plaatsvinden. Na betaling krijgt de klant het rapport of voor de eenvoudige meting, een tabel met meetwaarden inclusief plan van aanpak.

Betalingswijze bedrijven:
Deze gaat per factuur. Wel zal - voor het uitvoeren van de meting - een voorschot worden gevraagd.

VERGOEDING KOSTEN
De uitgaven voor afschermen van de woning voor particulieren (speciale gordijnen etc.), kunnen op 2 manieren vergoed worden: via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO, zie het nieuwsdeel van deze site) of via de belastingdienst. Dit laatste in het kader van aanpassingen van voorzieningen die hoofdzakelijk gebruikt worden door zieke personen. De uitgaven kunnen dan worden opgegeven als extra zorgkosten. In veel gevallen wordt dit goedgekeurd.