stralingsmeting

Nieuwe publicatie over gezondheidseffecten elektriciteitsnetvervuiling, een effect waaraan in de meeste huizen nauwelijks aandacht aan  wordt besteed.